View Articles

Home > View Articles

Minjoong Joo(Basilbiotech) ; Jeong-Hun Mok(Sungkyunkwan University) ; Van-An Duong(Gachon University) ; Jong-Moon Park(Basilbiotech) ; Hookeun Lee(Gachon University) (pp.69-78)
https://doi.org/10.5478/10.5478/MSL.2024.15.2.69
Po-Han Shih(Taiwan Food and Drug Administration) ; Tsung-Hsien Lin ; Shih-Ting Zeng ; Shu-Yu Fan ; Chi-Zong Zang ; Ya-Chun Ko ; Ya-Hui Hsu ; Shou-Chieh Huang ; Mei-Chih Lin ; Su-Hsiang Tseng (pp.79-94)
https://doi.org/10.5478/10.5478/MSL.2024.15.2.79
Hyemi Jang(Korea Basic Science Institute) ; Mira Choi(Korea Basic Science Institute) ; Eunmi Lee(Korea Basic Science Institute) ; Kyoung-Soon Jang(Korea Basic Science Institute) (pp.95-106)
https://doi.org/10.5478/10.5478/MSL.2024.15.2.95
Daebong Moon(Binex Co., Ltd.) ; Geonwoo Kim(Binex Co., Ltd.) ; Minjae Park(Binex Co., Ltd.) ; Sunyeol Hong(Binex Co., Ltd.) ; Mihyeon Nam(Binex Co., Ltd.) ; Sungsic Park(Chungbuk National University) ; Jintae Hong(Chungbuk National University) (pp.107-119)
https://doi.org/10.5478/10.5478/MSL.2024.15.2.107
  • 109Downloaded
  • 491Viewed
상단으로 이동

Mass Spectrometry Letters